DISTANCE STICKS

Par šipki sa mernim kanapom od 3m za razmeravanje rastojanja kod zabacivanja, idealne za fider i meč ribolov.

Nazad na proizvode