CARASSIO - CARPA - SCARDOLA

Žuta prihrana koju ribolovci koriste u hvatanju šarana, karaša... na mirnim i srednje brzim vodama.

Nazad na proizvode