SYLAN telefeeder

Serija teleskopskih štapova namenjenih ribolovu na moru i slatkim vodama. Sve sekcije imaju klizne prstenove što pogoduje kako dalekom izbačaju tako i boljem vođenju krupnih ulova ribe. Opremljeni su držačima mašinice koji su namotani, SiC sprovodnicima i zadnjom gumenom kapom. Univerzalni štapovi velike snage.

Model Transportna dužina Dužina Težina Akcija Broj sekcija

Nazad na proizvode