Cavedano barbo saveta red

Ova prihrana se obično koristi za primamljivanje klena, mrene i skobalja, na bistrim rekama sa jačim tokom. Krupnije je granulacije sa jakim vezivnim svojstvima. Napravljena je od proverenih sastojaka, koji će dati očekivane rezultate. Za brže privlačenje ribe, preporučljivo je dodati 15% aditiva pre kvašenja hrane. Pakovanje: 3kg.

Nazad na proizvode